ธีระวัฒน์ บุญอยู่ 19 ธันวาคม 2016 . · . "ยิ้ม"..ให้กันบ้าง..ก็ดีนะ.. "คนไทยที่..คิดต่าง.."..และ ขอบพระคุณ สำหรับทุกๆ..รอยยิ้ม

ผู้ทรงคุณ อุดมการณ์อันประเสริฐ อาลัยแด่ ท่านธีรวัฒน์ บุญอยู่


ธี รวั ฒ น์ บุ ญ อ ยู่ เ พื่ อ ปู แ ม้ ว
พยาบาลหมอหมาแมว อยู่เพื่อป๋า
โรงพยาบาลสิรินทร์ธรอยู่เพื่อฟ้า
ธี ร วั ฒน์ บุ ญ ล า ล่ ว ง ล ง ดิ น

สามัญชน
๔ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7Uix8-a3
ธีรวัฒน์ บุญอยู่

เสิ้อแดง
อย่าเข้าโรงพยาบาล..หมอกบฎ

ธี ร วั ฒน์ บุ ญ อ ยู่ เ พื่ อ ปู แม้ว
พยาบาลหมอหมาแมวอยู่เพื่อป๋า
โรงพยาบาลสิรินทร์ธร อยู่เพื่อฟ้า
ธี ร วั ฒ น์ บุ ญ ล า ล่ ว ง ล ง ดิน

ต ร ะ กู ล ชิ น วั ต ร ต้อง ชัด แจ้ง
โรงพยาบาลเสื้อแดง แห่งท้องถิ่น
๑ อำเภอ ๑ โรง ตระกูลชิน
๓๐ บาท บัตรทักษิณ นปช.

สามัญชน
๔ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7Uix8-a3
ธีรวัฒน์ บุญอยู่

ขอแสดงความอาลัย อย่างสุดซึ้ง
ผู้ทรงคุณ อุดมการณ์อันประเสริฐ
ท่ า น ธี ร วั ฒ น์ บุ ญ อ ยู่

ขอพระผู้เป็นเจ้า ทรง รับ ท่าน ไว้
ประทานความรอดและชีวิตนิรันดร์

อาเมน

ม.รามคำแหง รุ่น ๗
ปีการศึกษา ๒๕๒๓

photo :
ธีระวัฒน์ บุญอยู่
19 ธันวาคม 2016 . ·

“ยิ้ม”..ให้กันบ้าง..ก็ดีนะ..
“คนไทยที่..คิดต่าง..”..และ ขอบพระคุณ สำหรับทุกๆ..รอยยิ้ม

2 thoughts on “ผู้ทรงคุณ อุดมการณ์อันประเสริฐ อาลัยแด่ ท่านธีรวัฒน์ บุญอยู่

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ผู้ทรงคุณ อุดมการณ์อันประเสริฐ
  อา ลัย แด่ ท่าน ธีรวัฒน์ บุญ อยู่

  ธี รวั ฒ น์ บุ ญ อ ยู่ เ พื่ อ ปู แ ม้ ว
  พยาบาลหมอหมาแมว อยู่เพื่อป๋า
  โรงพยาบาลสิรินทร์ธรอยู่เพื่อฟ้า
  ธี ร วั ฒน์ บุ ญ ล า ล่ ว ง ล ง ดิ น
  .
  http://wp.me/p7Uix8-a3
  ธีรวัฒน์ บุญอยู่
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   ธีรวัฒน์ บุญอยู่ เพื่อปูแ ม้ว
   พยาบาลหมอหมาแมว อยู่เพื่อป๋า
   โรงพยาบาลสิรินทร์ธรอยู่เพื่อฟ้า
   ธีรวัฒน์ บุญลา ล่วง ลงดิน
   http://wp.me/p7Uix8-a3

   Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.