คลังเก็บหมวดหมู่: สวัสดีชาวโลก

ทำไมอาณาจักร “ออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมจึงล่มสลาย ?

การเสด็จออกจากพระราชวังโดลมาบาเช่ ของอดีตสุลต่านองค์สุดท้ายของอณาจักรออตโตมัน หลังจากการล้มล้างราชวงศ์และสถ่ปนาสาธารณรัฐในปี 1922 โดยมุสตาฟา เคมาล
.
สิบปีต่อมา ปี 1932 ตรงกับ พ.ศ. 2475 ไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.
ปัุจจุบันไทยปกครองระบอบเผด็จการโหนเจ้า
.

" We Live in the Beautiful World" ........................... By โลแกน เดมิร ยูฮันนัน

What led to the decline of the Ottoman Empire?

crop.jpg

“ ความพยายามที่จะแยกตุรกีกับโลกอาหรับและโลกอิสลาม เป็นความพยายามของมรดกเคมาลิสต์”

ผมสนใจข้อความนี้มากๆเป็นข้อความจากอาจารย์ผู้หนึ่งที่ผมเคารพรักและไคร่รู้ที่จะพิสูจน์ความถูกต้องในข้อมูลชุดนี้ ว่าจริงหรือไม่? ผมต้องออกตัวว่าผมคือบุคคลหนึ่งที่เกลียดระบบเคมาลิสต์ ที่นำโดยมุสตาฟา เคมาล บางคนอาจยังไม่รู้จักว่าเขาคือใคร หากคุนเคยมาเที่ยวตุรกี คุนจะพบรูปปั้นของเขามีอยู่ทุกทุกซอกมุมเมือง ทั้งในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือที่ราชการต่างๆ  ใช่ผมเกลียดเคมาลลิสต์ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เสียทีเดียว  เหมือนที่ผมเองชื่นชอบแอร์โดอานแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเช่นกัน

ผมต้องการศึกษาว่าอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ผมอยากชนะ “ความไม่รู้ของตัวเอง”มากกว่า “การอยากเอาชนะผู้อื่น”

ก่อนอื่นจะเข้าใจประเด็นนี้ เราก็ต้องลงสืบไปที่เรื่องราวภูมิหลังตั้งแต่ มุสตาฟา เคมาล หรือ คนเติร์ก เรียกว่า “อตาเติร์ก” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “บิดาของชาวเติร์ก” นั้นเสียก่อนว่า ก่อนการก้าวเข้ามามีบทบาทอำนาจอย่าเต็มภาคภูมินั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังก่อนหน้านี้ แล้วทำไม มุสตาฟา เคมาล ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถอนรากถอนโคนอิสลามในตุรกี ทำไมเขาถึงทำเช่นนั้น การจะเข้าใจคำถามนี้ก็ต้องมาหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาจะเข้ามาล้มล้างระบอบการปกครองอิสลามของออตโตมัน

11

Mustafa Kemal Atatürk และภรรยา  Latife Uşakizade ในช่วงเยือนเมือง Bursa  ปี1923.

ความจริงเรื่อง ความพยายามที่จะแยกตุรกีกับโลกอาหรับและโลกอิสลาม มันตื้นเกินไปที่จะวิจารณ์เช่นนี้ แลดูไม่เข้าใจบริบทหากไม่อ้างอิงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาประกอบด้วยโดยเฉพาะ การไปค้นคว้าหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนยุคอตาเตริก นั่นด็คือช่วงก่อนการล่มสลามของอาณาจักรออตโตมัน (Ottoman Empire) นั่นเอง งานเขียนชิ้นนี้จึงพยายามมุ่งหาเหตุว่าทำไม ออตโตมันจึงอ่อนแอและล้มสลายลง (What led to the decline of the Ottoman Empire?แบบสรุปย่อ

22

แผนที่ของอณาจักรออตโตมัน

การล้มล่มสลายของ จักรวรรดิออตโตมัน (1918-1920)

ผู้เขียนจึงขอนำข้อสรุปการล่มสลายของออตโตมันมาให้ดูซึ่งขอแยกเป็น สามประเด็นใหญ่ๆ

ประเด็นที่ 1 ด้านการปกครอง

เราจะพบว่าช่วงปลายออตโตมันการบริหารงานปกครองที่เริ่มไม่มีประสิทธิภาพอำนาจของสุลต่านที่เคยยิ่งใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยุคนี้ในทางวิชาการเรียกกันว่ายุค Tanzimat “ยุคแห่งการปฏิรูปของออตโตมัน” มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในระบบบริหาราชการแผ่นดินในหัวเมืองต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไป ผมจะยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดสุดคือ การให้สิทธิถือครองที่ดินทำกินได้ซึ่งแน่นอน เรื่องนี้ก็ยังผลประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มขุนนางใหญ่ที่ดูแลแว่นคว้นต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองที่ห่างไกล อย่างในอิรัก ซีเรีย , balkan หรือ อื่นๆ

กลุ่มผู้นำหัวเมืองกลายเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองในพื้นที่ขนาดใหญ่และมีอำนาจในการปกครองและต่อรองคนในแคว้นให้สวามิภักดิ์ภักดีตนกลุ่มคนเหล่านี้พูดบ้านๆคือเริ่มคิดไม่ซื่อกับศูนย์กลางปกครองใหญ่ของอาณาจักออตโตมันที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่อิสตันบูลขุนนางเหล่านี้ใช้อำนาจและเรียกเก็บภาษีจากประชาชนภายใต้อาณัติของตนเหมือนเดิมตามข้อระเบียบของออตโตมันแต่กลับเลี่ยงละเลยและไม่ส่งภาษีต่างๆโดยเฉพาะภาษีที่ดินทำกินซึ่งเป็นรายได้หลักให้กับให้กับอิสตันบูล(อาณาจักรออตโตมัน)อีกต่อไป

ช่วงดังกล่าวจึงทำให้เราพบว่า การรวมศูนย์อำนาจของออตโตมันที่เคยทรงประสิทธิภาพบัดนี้มันเริ่มเสื่อมลง การเก็บภาษีเข้าคลังหลวงออตโตมันจึงไม่เหมือนเดิมและเงินในคงคลังก็มีแต่ลดน้อยถอยลงในขณะที่ขุนนางหัวเมืองที่คิดกบฎต่างๆกลับมีทรัพย์สินมากขึ้น และเริ่มไม่สวามิภักดิ์ออตโตมันอีกต่อไป แม้จะมีการปราบปรามอย่างขนานใหญ่จากจักรวรรดิ์ออตโตมัน แต่เราอย่าลืมว่า แผ่นดินออตโตมันนั้นกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา มีอาณาเขตที่ครอบคลุมถึงสามทวีปใหญ่บนพื้นโลกในปัจจุบัน ตั้งแต่ เอเชีย ไปแอฟริกา และยุโรปโดยเฉพาะแถบบอลข่าน ซึ่งผมได้มีโอกาศไปเยือนบอลข่าน ผมสังเกตุว่าร่องรอยอารายธรรมออตโตมันยังคงเด่นชัดทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง ประเพณีและความเชื่อ อย่างในบอสเนียแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของตุรกีเลยก็ว่าได้ ในซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนียนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบออตโตมัน รวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วมที่มีร่วมกัน จึงกล่าวได้ว่า แผ่นดินออตโตมันนั้นกว้างใหญ่และวิถีชีวิตของผู้คนซึมฝังลึกแน่นลงไปด้วย ในทางภูมิรัฐศาสตร์ อาณาจักรหรือจักรวรรดิใหญ่ๆนั้น ย่อมจัดการบริหารดินแดนและปกครองลำบาก โดยเฉพาะเขตแดนที่ติดกับอาณาจักรอื่น (ปัญหานี้มีกับทุกจักรวรรดิที่ใหญ่ๆ กับเขตแดนชายแดนที่ห่างไกล)ไม่ใช่แค่จักรวรรดิ์ออตโตมัน เป็นปัญหาสากล อาณาจักรที่ใหญ่เช่นนี้แน่นอนเมื่อเกิดการกบฏจากเมืองหนึ่งก็ลามไปทั่วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งราวกับไฟลามทุ่ง การระงับปัญหานี้ให้เร็วได้ทันควันในแง่การปฏิบัตินั้นคงทำได้ยาก

สรุปประเด็นนี้คือ การสูญเสียแผ่นดินและรายได้มหาศาลจากภาษีประเภทต่างๆที่ออตโตมันเคยได้รับ คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ออตโตมันมีงบประมาณและเงินคงคลังที่ลดน้อยลงนั้นก็ย่อมหมายถึง อำนาจที่เคยมีก็เสื่อมตามตัวลงไปด้วย

2. ปัญหาภายในราชสำนักเอง

ความวุ่นวายในราชสำนักที่ปรากฎขึ้นในช่วงปลายออตฏตมัน การแย่งชิงอำนาจในราชสำนักก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่นำไปสู่การเสื่อมถอยของจักรวรรดิออตโตมัน หากเราได้มีโอกาสมาเยือนพิพิธภัณฑ์ หรือพระราชวังต่างๆของตุรกี เราจะพบว่า ในช่วงปลายของออตโตมันนั้น มีการแย่งชิงบัลลังก์ในระหว่างหมู่ญาติพี่น้องด้วยกันเอง เช่น เรื่องราวของการปลิดชีพ พี่น้องของตัวเอง เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง

44

 …

View original post 427 more words

Theerarat Samrejvanich 27 มกราคม 2017 เวลา 3:58 น. ใกล้ กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · . Happy Australia Day with Susannah from Australian Embassy

วันชาติ Australia Day – Theerarat Samrejvanich

วั น ช า ติ Aus tra lia Day

ทัพ เรือ น า วิ ก โ ย ธิ น ๗๐๐
นำนักโทษ ไม่น้อย ๗๐๐ ถ้วน
มาถึงอ่าว Botany ต้องทบทวน
เห็นควรPort Jacksonเทียบท่าเรือ

นักโทษฉกรรจ์อังกฤษร่วมสร้างชาติ
เอกราช รัฐเกิดใหม่ ใต้ความเชื่อ
ประเทศไทยรวมเลือดใครเป็นไทยเชื้อ
ลอยเรือเกลือลงเรือแป๊ะแวะเรือโปง
😢🐸🐞🐔🐠 🍀🌀

สามัญชน
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7Uix8-bs
วันชาติ, เรือแป๊ะ
อ่านเพิ่มเติม

Dr.Theerarat (Aim) Samrejvanich 4 มกราคม 2017 เวลา 16:56 น. · ร่วมงานประจำปีมัสยิดนาฟีอ้ะห์ ลำนายโส

พระองค์มีเมตตา มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ [ลำนายโส]

พระองค์มีเมตตา

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ [ลำนายโส]
ก่อ ตั้ง แล เติบ โต ตาม วิ ถี
ก่ อ ตั้ ง ม า ก ว่ า 1 2 8 ปี
พระองค์มีเมตตามู่ต้าอั้ลเล็ม

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

สามัญชน
๔ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7Uix8-au
น่าฟีอ๊ะฮ์, มัสยิดนาฟีอะห์, ลำนายโส, Dr.Theerarat (Aim) Samrejvanich
อ่านเพิ่มเติม

ธีระวัฒน์ บุญอยู่ 19 ธันวาคม 2016 . · . "ยิ้ม"..ให้กันบ้าง..ก็ดีนะ.. "คนไทยที่..คิดต่าง.."..และ ขอบพระคุณ สำหรับทุกๆ..รอยยิ้ม

ผู้ทรงคุณ อุดมการณ์อันประเสริฐ อาลัยแด่ ท่านธีรวัฒน์ บุญอยู่


ธี รวั ฒ น์ บุ ญ อ ยู่ เ พื่ อ ปู แ ม้ ว
พยาบาลหมอหมาแมว อยู่เพื่อป๋า
โรงพยาบาลสิรินทร์ธรอยู่เพื่อฟ้า
ธี ร วั ฒน์ บุ ญ ล า ล่ ว ง ล ง ดิ น

สามัญชน
๔ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7Uix8-a3
ธีรวัฒน์ บุญอยู่
อ่านเพิ่มเติม

Matichon Weekly - มติชนสุดสัปดาห์ 31 ธันวาคม เวลา 10:00 น. · 84 สนช.เปิดอีก "แนวรบ" แก้ พ.ร.บ.สงฆ์ กระทบชิ่ง "ธรรมกาย" สะเทือน "สมเด็จช่วง"

กระบือแลนด์ คสช.

คสช. ครา สิ้นชาติ
คสช. ควาย สมชื่อ
ควายสนตะพายเชือกคือ
ฝู ง ก ร ะ บื อ ค ส ช.

สามัญชน
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
http://wp.me/p7Uix8-93

กระบือแลนด์, คสช.
อ่านเพิ่มเติม

Theerarat Samrejvanich 25 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13 น. · ดูบน Instagram Merry Christmas... 🎁⭐️🎄🎅🏻

Merry Christmas… 🎁⭐️🎄🎅🏻 – Theerarat Samrejvanich

ดูบน Instagram

Merry Christmas… 🎁⭐🎄🎅🏻
มิ ผิ ด พ ล า ด ภ า ร กิ จ
Theerarat Samrejvanich
— ที่ Centara Grand Hotel

สามัญชน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-7e
Merry Christmas, aim_theerarat, Theerarat Samrejvanich, Dr.Theerarat (Aim) Samrejvanich
อ่านเพิ่มเติม

“ไพบูลย์” เชื่ออาณาจักรธรรมกายใกล้ล่มสลาย ด้วยมือ “พระธัมมชโย” เอง โดย MGR Online 24 ธันวาคม 2559 15:58 น. (แก้ไขล่าสุด 24 ธันวาคม 2559 20:50 น.)

ไพบูลย์ มโน จำนรรจา ข่าวตีหัวหมา ด่าแม่เจ๊ก MGR Online ผู้จัดการข่าวอาชญากรรม

ไพบูลย์ เชื่อชุมชนชาวอโศก
ไพบูลย์ เชียร์ หัวโจก กปปส.
ไพบูลย์ ชิ ม..เ ชื้ อ ชั่ ว คสช.
อ ดี ต ส ป ช. สภา ปล้น ชาติ

สามัญชน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-61
ไพบูลย์ นิติตะวัน,ผู้จัดการข่าวอาชญากรรม, วัดพระธรรมกาย
อ่านเพิ่มเติม

พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร 23 ธันวาคม 2016 เวลา 23:09 น. · ถามหาความชอบธรรมจากผู้นำรัฐบาล

พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร ถามหาความชอบธรรมจากผู้นำรัฐบาล

ประยุทธ์ พุท_ธะ แก๊ง พระ ทุด
ป๊อก ป้อม ประยุทธ์ พุทธะอิสระ
แ ก๊ ง โ จ ร ถ น น แจ้ ง วั ฒ นะ
กบฎ ขั่ว โหน เด ชะ พระ บารมี

สามัญชน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-5O
พระเมธีธรรมาจารย์, เจ้าคุณประสาร
อ่านเพิ่มเติม

พุทธะอิสระธุดงค์เมืองกาญจน์ เหน็บธรรมกายธุดงค์เรี่ยไรเงิน ชี้ไม่ใส่รองเท้าความเชื่อผิดๆ matichon - วันที่: 24 ธ.ค. 59 เวลา: 10:03 น.

พ ง ม ะ ผ๋ อ ย – พุทธะอิสระธุดงค์เมืองกาญจน์ เหน็บธรรมกายธุดงค์เรี่ยไรเงิน ชี้ไม่ใส่รองเท้าความเชื่อผิดๆ

ธุ ด ง ค์ พ ง ม ะ ผ๋ อ ย
แหวกป่าอ้อย จนบาตรอ้า
ปั ก ก ร ด ซ ด น ้ำ ช า
นั่ ง นิ น ท า ธั ม ช โ ย

สามัญชน
๒๔ ธ้นวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-5v
พุทธะอิสระ
อ่านเพิ่มเติม

'เตียงทราย' โผล่หาดป่าตอง นายกเทศมนตรีรับไม่สวย แต่อยู่ในโซน 10% โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 ธ.ค. 2559 22:43

หนัก กว่า เก่า – ‘เตียงทราย’ โผล่หาดป่าตอง นายกเทศมนตรีรับไม่สวย แต่อยู่ในโซน 10%

เตียง ที่ กาง ร่ม ที่ มี ก็ ดี อ ยู่
เตียงเรียงดูร่มเรียงรายริมชายหาด
คิดค่าเช่า แต่พอดี ไม่มีชาร์จ
คงสภาพ ธรรมชาติ ของหาดทราย

สามัญชน
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-59
เตียงทราย, หาดป่าตอง
อ่านเพิ่มเติม