คลังเก็บป้ายกำกับ: ฅนสามัญ

samunkhon สามัญชน คนสามัญ คัน มือ เท้า คน แกะ เกา แสบ คัน..สามัญฅน

สามัญชน ฅนสามัญ คัน มือ เท้า คน แกะ เกา แสบ คัน..สามัญฅน

สามัญฅน

samunkhon คันมือเท้ามือเกาถู
สามัญตน สามัญตู มือ ตีน เปล่า
สามัญชน ฅนสามัญ คัน มือ เท้า
คน แกะ เกา แสบ คัน..สามัญฅน

สามัญชน
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-5
สามัญชน, ชนสามัญ, ฅนสามัญ, สามัญฅน
อ่านเพิ่มเติม