คลังเก็บป้ายกำกับ: ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร

ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร 24 ธันวาคม 2016 เวลา 11:11 น. · อัลบั้ม ร่วมงานวันสถาปนา บช.น. ครบ 94 ปีอัลบั้มร่วมงานวันสถาปนา บช.น. ครบ 94 ปี 7 รูปภาพ · Updated

ม็อบมึงมีตำรวจตาย ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร กูจำแม่น

ม็อบ มึง มี ตำ รวจ ตาย
กูจำแม่น

นคร บาล ม็อบ เย็ด แม่ แหม อี เหี้ย
ล้อมตำรวจ ไฟลามเลีย ควัน กระสุน
ไอ้ลูกหมีอีลูกหมาอีหนังหน้านายทุน
อี ห อ ย ฉุ น ต่ำ ชั้ น ตั๊ น จิ ต ภั ส ร์

สามัญชน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-7Z
ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร, กูจำแม่น

อ่านเพิ่มเติม