คลังเก็บป้ายกำกับ: สวัสดีชาวโลก

Sunset from Pender Island matt.blog- April 6, 2014

สวัสดีชาวโลก Welcome to Your WordPress Site

And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet’s pen

และในขณะที่ ร่างกาย จินตนาการออกมา
ในรูปแบบของสิ่งที่ไม่รู้จัก ปากกาของกวี
– วิลเลียมเช็คสเปียร์ กลางฤดูร้อนคืนฝัน

http://wp.me/p7Uix8-9
สวัสดีชาวโลก, WordPress
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements