คลังเก็บป้ายกำกับ: เจ้าคุณประสาร

พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร 23 ธันวาคม 2016 เวลา 23:09 น. · ถามหาความชอบธรรมจากผู้นำรัฐบาล

พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร ถามหาความชอบธรรมจากผู้นำรัฐบาล

ประยุทธ์ พุท_ธะ แก๊ง พระ ทุด
ป๊อก ป้อม ประยุทธ์ พุทธะอิสระ
แ ก๊ ง โ จ ร ถ น น แจ้ ง วั ฒ นะ
กบฎ ขั่ว โหน เด ชะ พระ บารมี

สามัญชน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-5O
พระเมธีธรรมาจารย์, เจ้าคุณประสาร
อ่านเพิ่มเติม