คลังเก็บป้ายกำกับ: Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra 19 ธันวาคม 2016เวลา 9:30 น. · ปีใหม่นี้ ผมขออุดหนุนผลผลิตของชาวนาไทย เพื่อส่งความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ – Thaksin Shinawatra

อุดหนุนชาวนาไทย ผลิตผล
ชาวไทยทุกชั้นชนมีความสุข
พี่น้องชนชาวไทยให้ ไร้ทุกข์
สู่ ยุ ค ศิ วิ ไล ซ์ .. ปี ใ ห ม่ นี้

สวัสดีปีใหม่ครับ
Thaksin Shinawatra

สามัญชน
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7Uix8-w
สวัสดีปีใหม่, Thaksin Shinawatra, thaksinofficial
อ่านเพิ่มเติม